Tinh Thần Biến – Xingchen Bian: Xichen Yao Hai

Tinh Thần Biến – Xingchen Bian: Xichen Yao Hai

Chuyện phim Tinh Thần Biến bắt đầu từ thiếu niên Tần Vũ gặp duyên kỳ ngộ được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ và nhờ sự giúp sức của chú của người yêu – Lan thúc cùng Nghịch Ương tiên đế để phi thăng lên tiên giới và thần giới. Anh sau đó sáng tạo ra không gian của riêng mình để rồi quyết tâm chống lại cả nhà thần vương của Lôi Phạt thiên tôn và Lôi Phạt thành.

Để rồi cuối cùng nhờ sự giúp sức của nhị sư huynh của Tần Vũ và cùng Lâm Lôi sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình. Nhìn chung Tinh Thần Biến anime mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó, cố gắng đến cực hạn của bản thân để đi tìm được tình yêu chân chính, và đạt tới cảnh giới cao nhất của nam chính Tần Vũ.

Nhận đặt Banner, Slider, chạy quảng cáo Pre-Roll, Mid-Roll, Post-Roll. Chi tiết xin liên hệ email [email protected].