Cú pháp tìm kiếm trên Google: tên phim + phim79.com | 1280


Kính Hoa Duyên: Quyết Chiến Nữ Nhi Quốc – The Kingdom of Women

Kính Hoa Duyên: Quyết Chiến Nữ Nhi Quốc – The Kingdom of Women

Favorite
0
BoredFineGoodAmazingExcellent
Loading...
Liên hệ quảng cáo: [email protected].

Kính Hoa Duyên: Quyết Chiến Nữ Nhi Quốc – The Kingdom of Women (2021): Trong hành trình ngao du, Đường Ngao, Lâm Tử Dương, Đa Cửu Công đã cứu được Nhược Thuỷ nữ cải nam trang, ba người dùng bản đồ của Nhược Thuỷ cho lại đi đến một nơi gọi là Nữ Nhi Quốc, phát hiện nữ vương Nữ Nhi Quốc chính là Nhược Thuỷ. Phong tục của Nữ Nhi Quốc là nữ nhân cải nam trang lo liệu bên ngoài, nam nhân tô son trát phấn lo liệu việc nhà và sinh con, âm dương đảo lộn như thế cũng chỉ vì lời nguyền rủa của quốc cựu vào năm mươi năm trước.

Thời lượng: 86

Năm SX:

Quốc gia: