Tìm kiếm theo cú pháp "tên phim + phim79.com" để ủng hộ trang.


Quân Hữu Vân

Quân Hữu Vân

Liên hệ quảng cáo: [email protected].
MPX HD ServerHD 1080p

Mười dặm lang đang, học cung chỗ, từ Nho Thánh tọa trấn, hắn dưới có chín vị quân tử, 300 nho sinh, là thế gian lớn nhất văn khí chi địa. Phàm học cung đệ tử, thụ phong quân tử thời điểm, tất hét to “Một lời” vì thế sinh châm ngôn, cả đời này đều đưa vì thế lời mà phấn võ, này một lời chính là cái gọi là “Quân Hữu Vân” . Tô Bạch Y, Phong Tả Quân, Tạ Vũ Linh vì học cung đệ tử, đều vì một ngày kia trở thành quân tử mà cố gắng. . .

Lượt xem: 1456

Thể loại: AudioKiếm Hiệp

TV Status: 10/10

TMDb: 7.9

0
BoredFineGoodAmazingExcellent