Tìm kiếm theo cú pháp "tên phim + phim79.com" để ủng hộ trang.


Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa – Three Kingdoms (2010)

Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa – Three Kingdoms (2010)

Liên hệ quảng cáo: [email protected].
HLS HD ServerHD 1080p

Phim xoay quanh quá trình hình thành và phát triển theo thế chân vạc giữa ba nước với các nhân vật chủ đạo như Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du, Tư Mã Ý…

Đan xen về những mâu thuẫn trong việc tranh giành ngôi thứ trong gia đình họ Tào; những rắc rối tính ái giữa Tào Phi, Tào Thực và nàng Chân Phi với những bất đồng chiến lược, những cuộc chiến tài trí giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị, giữa Chu Du và Tôn Quyền…